Cookie

Cookies verwijderen in Safari Browser

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webserver naar een browser wordt gestuurd, op het moment dat je een website bezoekt. De gegevens die daar in staan kunnen gebruikt worden wanneer iemand opnieuw de site bezoekt. Bouwers van websites bewaren in cookies gegevens als de taalvoorkeur, gegevens voor inloggen en het vasthouden van een sessie. Soms is het handig om de cookies voor een specifieke site even te kunnen verwijderen.

Verwijder cookies in Safari

Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je website wordt gewijzigd, en je de nieuwe wijzigingen goed wilt testen. Ook kun je cookies verwijderen vanuit privacy overwegingen. Niet voor iedereen is het duidelijk hoe je de cookies van één specifieke website kunt verwijderen, in plaats van alle cookies van alle bezochte websites weg te gooien.

Hier volgen de stappen die je moet doorlopen in geval je de browser Safari op de Mac (OSX) gebruikt.

Stap 1

Ga naar het menu, en kies voor ‘Preferences’ (of ‘voorkeuren’ in geval je de Nederlandse versie gebruikt)

Verwijder cookies in Safari browser

Stap 2

Ga naar het tabblad ‘Privacy’ en kies voor ‘Manage Website Data…’

Verwijder cookies in Safari browser

Stap 3

Typ in het zoekveld een deel van de url in van de site waarvan je de cookies wilt verwijderen.

Verwijder cookies in Safari browser

Stap 4

In dit geval het ik simplon31 ingevuld. De resultaten bij ‘Loading Website Data…’ worden nu gefilterd op basis van wat is ingevuld in het zoekveld.

Verwijder cookies in Safari browser

Stap 5

Selecteer de gevonden resultaten en klik daarna op de knop ‘Remove All’

Verwijder cookies in Safari browser

Stap 6

In het waarschuwingsscherm dat daarop op volgt kies je dan voor ‘Remove Now’.

Verwijder cookies in Safari browser

Stap 7

Daarna zul je zien dat er op basis van je eerder toegepaste filter geen resultaten meer beschikbaar zijn. Al wat rest is om op de knop ‘Done’ te klikken. Alle cookies voor die website zijn dan verwijderd. Meteen na het opnieuw bezoeken van de site zullen de cookies weer op je computer worden geplaatst. Maar dit zijn dan wel de nieuwe cookies met de nieuwste gegevens.

Verwijder cookies in Safari browser

Voordeel

Het grote voordeel van het selectief verwijderen van cookies is dat je dan niet overal opnieuw hoeft in te loggen. Als je bijvoorbeeld de cookies van Facebook of Twitter laat staan ben je daar gewoon nog steeds aangemeld.
Als je een computer in een openbare ruimte hebt gebruikt om bijvoorbeeld in te loggen op Facebook of bij je bank, is het wel verstandig om na je sessie alle(!) cookies te verwijderen.