Privacy statement

Artikel 1: Inleiding

Dit is het Privacy statement van de website www.incus-software.nl. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Dick Sijtsma. In deze verklaring staat hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik in mijn contact met jou verkrijg. Incus-software.nl voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Je privacy is voor mij belangrijk. Ik doe mijn uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan je te kunnen verlenen en om deze dienstverlening aan je te garanderen, heb ik wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Ik verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van mijn diensten
  • Het factureren van mijn diensten

Tevens wordt het bezoek aan deze website gemonitord met de cookies van Google Analytics.

Artikel 3: Delen met anderen

Ik verstrek je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.